ข่าวรัฐสภา

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ไทย นำโดย นายเลิศชาย หอบรรลือกิจ นายกสมาคม กับคณะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ผ่านไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.10 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ไทย นำโดย นายเลิศชาย หอบรรลือกิจ นายกสมาคม กับคณะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ผ่านไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. ….

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน