ข่าวรัฐสภา

ณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง “สังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.20 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง “สังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์” โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการเสวนา และพลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะ กรรมาธิการ กล่าวรายงาน

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน