ข่าวรัฐสภา

ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วางพวงมาลา

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 09.05 นาฬิกา ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” และกล่าวสดุดีฯ ในงานรำลึก 14 ตุลา ประจำปี 2561

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน