ข่าวรัฐสภา

ณ บ้านพังราด หมู่ที่ 5 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ บ้านพังราด หมู่ที่ 5 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ จังหวัดระยอง และมูลนิธิพิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ปลูกป่า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อรณรงค์สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมี พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข เป็นประธานในพิธี
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการปลูกป่าบก จำนวน 35 ไร่ กล้าไม้จำนวน 3,510 ต้น และปลูกป่าชายเลน จำนวน 15 ไร่ กล้าไม้โกงกาง จำนวน 3,510 ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา กรรมการ อนุกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชน จำนวนประมาณ 1,500 คน

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน