พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัท Siemens Gamesa Renewable Energy


วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัท Siemens Gamesa Renewable Energy นำโดย Mr. Arminio Munoz (Director of Institutional of Siemens Gamesa)

และ Mr. Juan Diego Diaz Vego (Director of Onshore Marketing) ในประเด็นเกี่ยวกับพลังงานทดแทนโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตกังหันลม เพื่อเป็นพลังงานลม และแนวทางการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึง การลดผลกระทบจากมลพิษทางเสียงที่เกิดจากกังหันลม เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดภาวะโลกร้อน และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่ได้รับไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน