สนภ.3 นทพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา #


# สนภ.3 นทพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา #

เมื่อ 15 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
สนภ.3 นทพ.

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”
-เดินรณรงค์ไปยังลานหน้าโรงแรมรอยัลเพนนินซูล่าเชียงใหม่ (ระยะทางประมาณ 3 กม.)
-พัฒนาคลองแม่ข่าร่วมกัน

โดยมี…นาย ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่