Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสั่งการ !!! เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามคดีและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีสาวร้อยเอ็ดถูกแจ้งข้อหาทำกระทงละเมิดลิขสิทธิ์ ท้องที่เกิดเหตุ สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสั่งการ !!! เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามคดีและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีสาวร้อยเอ็ดถูกแจ้งข้อหาทำกระทงละเมิดลิขสิทธิ์ ท้องที่เกิดเหตุ สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี

วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายบัญชา หนูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามคดีและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีปรากฎข่าว “สาวร้อยเอ็ดถูกแจ้งข้อหาทำกระทงละเมิดลิขสิทธิ์” โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เชิงรุกในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อติดตามและดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้
1.ได้เข้าพบผู้ต้องหาในคดี ทั้ง 2 คน ณ สำนักงานอัยการเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการแจ้งสิทธิให้ความช่วยเหลือตามประมวลกฎหมาย ป.วิ อาญา มาตรา 134/1 ในกรณีผู้ต้องหาเป็นเยาวชน ทราบ กรณีการสอบสวน รัฐต้องจัดหาทนายความให้เข้าร่วมการสอบสวน
2.แจ้งสิทธิตาม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 กรณีการขอปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยตามกระบวนการกฎหมาย
3.แจ้งสิทธิตาม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 กรณีการช่วยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
4.ให้ความช่วยเหลือด้านคำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้นคดีความ
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใดจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป
? สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 (หลังสุดท้าย) ☎️ 043-513-233
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
⚖️ ให้คำปรึกษากฎหมาย
⚖️ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
⚖️ ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
⚖️ ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
?ถูกทำร้าย ถูกฆ่าตาย ถูกลูกหลง ถูกทำให้แท้งลูก ถูกข่มขื่น ถูกกระทำอนาจาร ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือตายจากการกระทำของผู้อื่น >> ขอรับเงินเยียวยาจากรัฐได้
⚖️ กองทุนยุติธรรม
?ขอทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมและอื่นๆ
?ขอหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
?ช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
?ขอโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน