Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมยวดีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ!!

ร้อยเอ็ด-นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมยวดีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ!!

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมยวดีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ

ติดตามงานดังนี้
1.ตรวจประเมินงานประกาดอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ของนายจำรักษ์ ชะปูแสน ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
2.ตรวจประเมินประกาดเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ของนายทองรัก สุทธิบาก ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

///////////////////
ศรีไพร. ทูลธรรม::ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน