ข่าวกระแสสังคม

สมาชิกสภาเทศบาลคลองหลวง..สุนทน ลั่น…ไม่อาจอยู่ร่วมกับ นางสุดา ทองวิลัย รองปลัดเทศบาล นางสาววราภรณ์จารุครุฑ นินิกร เทศบาล ตัวสร้างปัญหาปัญหาขัดแย้งในเทศบาลเที่ยวแจ้งความพนักงานเทศบาลแม้แต่ประธานและสมาชิกก็ไม่เว้นคดีเต็มโรงพักจนล้นมาถึงศาล

สมาชิกสภาเทศบาลคลองหลวง..สุนทน
ลั่น…ไม่อาจอยู่ร่วมกับ นางสุดา ทองวิลัย รองปลัดเทศบาล นางสาววราภรณ์จารุครุฑ นินิกร เทศบาล ตัวสร้างปัญหาปัญหาขัดแย้งในเทศบาลเที่ยวแจ้งความพนักงานเทศบาลแม้แต่ประธานและสมาชิกก็ไม่เว้นคดีเต็มโรงพักจนล้นมาถึงศาล

วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:30 น ที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายสุวัฒน์ กินสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงพร้อมด้วยนายสุโรจน์ บัวบานพร้อม,นายทองสุก แสงจันทร์,นายจงดี อาคำสมาชิกเทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมกันแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อให้สื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียเพื่อขอความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง สืบเนื่องจากกรณี
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ทีผ่านมาประธานสภาพร้อมด้วยสมาชิกสภาคลองหลวงเกินครึ่งในสภาเข้าชื่อร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อขอให้ย้ายนางสุดา ทองวิลัย รองปลัดเทศบาล ออกจากพื้นที่โดยเร็ว เพราะมีความขัดแย้งรุนแรงกับสมาชิกสภาเทศบาล โดยที่ผ่านมานางสุดาได้ฟ้องสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวหาว่า สมาชิกสภาเทศบาลใช้อำนาจอภิปรายในสภาไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องมีเจ้าหน้าที่บางคนนำรถยนต์หลวงไปขนของใช้ส่วนตัว ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดธัญบุรีได้มีคำพิพากษาคดีแดงที่ อ 331 / 2562 ตัดสินให้ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลชนะคดี ทำให้นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สมาชิกสภาเทศบาลก็ได้เกิดข้อขัดแย้งกับนางสุดารองปลัดเทศบาลอย่างรุนแรง มีการพูดจาถากถางและเหน็บแนมกันตลอดมา ทำให้การบริหารจัดการเทศบาลเมืองคลองหลวงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นทำให้ประชาชนเสียโอกาสเสียประโยชน์และเกิดความเสียหายกับเทศบาลเอง จนถึงป่านนี้จังหวัดก็ยังไม่โยกย้ายนางสุดาออกไปจากพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.กลางกำหนดไว้ว่า หากเกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างพนักงานเทศบาลกับสมาชิกสภาเทศบาล ก็ต้องย้ายพนักงานเทศบาลไปอยู่ที่อื่น ทำให้ประชาชนและส่วนรวมได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งจากกรณีดังกล่าวประธานสภาได้ยื่นหนังสือถึงจังหวัดเพื่อขอให้ยายนางสุดา ทองวิไลออกจากพื้นที่ เกรงว่าจะไม่มีความคืบหน้า จึงจำเป็นต้อง มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นที่สนใจ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่เอนเอียง และช่วยเหลือ อุ้มชู นางสุดา ทองวิไล

เพราะทางประธานสภาทราบมาว่าขณะนี้ นางสุดา ทองวิลัย รองปลัดเทศบาล ก็ได้ถูกสอบสวนวินัยร้ายแรงฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมติ กทจ.ปทุมธานี ซึ่งต่อมาประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 เทศบาลได้รายงานขอความเห็นชอบให้ ก.ท.จ.มีมติพักงานนางสุดา ทองวิลัย เพราะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานเอกสาร แต่มีข่าวว่ามีการวิ่งเต้นล้มคดี เพื่อมิให้ถูกพักงาน ในขณะที่ก่อนหน้านี้ กทจ.ก็ได้เคยมีมติสั่งพักงานนางจุฑารัตน์ อิ่มชื่นศรี ปลัดเทศบาลในระหว่างการสอบสวนวินัยร้ายแรงมาก่อนแล้ว โดยนางจุฑารัตน์บอกว่า ไม่ได้ไปวิ่งเต้นผู้ใด แสดงว่า อาจมีการวิ่งเต้นมิให้นางสุดาพักงานจริง ใช่หรือไม่ หากไม่ใช่ทำไม กทจ.ไม่นำเข้าที่ประชุมเพื่อพักงานนางสุดา เหมือนกรณีของนางจุฑารัตน์อดีตปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง
เหตุใดจังหวัดถึงไม่ดำเนินการโยกย้ายนางสุดาไปอยู่ที่อื่นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.กลางได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ. 2560 บังคับใช้แล้ว โดยในข้อที่ 15 ได้ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งให้พนักงานเทศบาลที่มีความขัดแย้งกับสมาชิกสภาเทศบาล หรือ ผู้นำชุมชนไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ หน่วยงานอื่นโดยไม่ต้องให้เจ้าตัวยินยอม หรือจะยอมให้เทศบาลขัดแย้งกันแบบนี้ต่อไป อีกทั้งตคมีประเด็นตั้งข้อสังเกตุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นางจุฑารัตน์อดีตปลัดเทศบาลคนก่อนซึ่งได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว ได้ทำเรื่องขอรับโอนปลัดเทศบาลคนใหม่มาดำรงตำแหน่งแทนที่ว่าง แต่เหตุใดเมื่อนางสุดามารักษาการ ทำมัยไม่รับโอนปลัดเทศบาลคนใหม่มาดำรงตำแหน่งแทนที่ว่าง เป็นเพราะต้องการครองอำนาจปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีไว้ที่ตนคนเดียวหรือมั้ย เรื่องนี้จังหวัดจะแก้ไขปัญหาอย่างไร หรือจังหวัดต้องการให้นางสุดาซึ่งมีความขัดแย้งรุนแรงกับสมาชิกสภาเทศบาลรักษาการนายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่เช่นนีต่อไป ด้วยเหตุนี้ทางประธานสภาจึงจำเป็นต้องแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สื่อมวลชนช่วยติดตามเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งภายหลังทางประธานสภาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ทางคณะสื่อมวลชนกว่า10 สำนักได้ขอเข้าพบรองสุดาเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามทีประธานสภากล่าวจริงหรือไม่ เมื่อเดินไปถึงหน้าห้องทำงานของนางสุดา ทองวิลัยรองปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงเจ้าหน้าที่กองคลังแจ้งว่ารองสุดาไม่อยู่ติดต่อไม่ได้ ไปประชุมที่อื่นซึ่งสื่อมวลชนหลายคนไม่เชื่อจึงได้เคาะประตูเพื่อสอบถามคนที่อยู่ข้างในห้องรองสุดาได้ความว่ารองสุดาเข้าห้องน้ำอยู่ ทางคณะสื่อจนจึงรออยู่หน้าห้องน้ำเพื่อรอสอบถามข้อเท็จจริงเพื่อจะให้รองสุดาได้มีโอกาสชี้แจงความจริงแต่เมื่อรองสุดาเจอสื่อมวลชน กลับปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยบอกว่าไม่สะดวกในวันนี้ให้ติดต่อมาภายหลังซึ่งรองสุดาให้ตัวแทนสื่อมวลชนมาพูดคุยและปรับความเข้าใจแต่ไม่ยอมให้บันทึกภาพวีดีโอหรือบันทึกเสียงกับผู้ที่เข้าไปพูดคุยแต่ในการพูดคุยรองสุดาให้การปฏิเสธ ว่าไม่ได้ถูกตั้งคณะ กรรมการ สอบสวนวินัยร้ายแรงฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมติ กทจ.ปทุมธานี พร้อมทั้งปฏิเสธว่าไม่ได้ขัดขวางการมาของปลัดคนใหม่ โดยอ้างว่าผิดระเบียบ แต่ก็ให้นิติกรเทศบาลทำแล้วส่งไปที่ชลบุรีส่วนหนังสือฉบับนั้น รอง สุดา ทองวิลัย ลงนามรายละเอียดคืบหน้าทีมข่าวจะติดตามรายงานให้ทราบอีกต่อไป