นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เกษตรตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยถั่วเหนือ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยถั่วเหนือ


วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เกษตรตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยถั่วเหนือ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยถั่วเหนือ โดยนายอนันต์ คำหนัก ปราชญ์ชาวบ้าน ได้นำแนวคิดแบ่งส่วนพื้นที่เป็นโคก หนอง นา และเกษตรทฤษฎีใหม่ดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง จำนวน 59 ไร่ ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบความมั่นคงอย่างยั่งยืนของอาชีพเกษตรกร