Reporter&Thai Army ข่าวร้องเรียน

”ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”

เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ – ๐๖๑๑๐๐ ธ.ค. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ นายสนอง บุษบงค์ ปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรม, จนท.ตร.สภ.บ้านไร่, รอง นายก อบต.ห้วยแห้ง, ผญบ. ม.๒, จิตอาสา ม.๒ ต.ห้วยแห้ง และ อสม.ตำบลห้วยแห้ง เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ ”ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” ในการเดินเท้าเข้าหาประชาชน บริเวณพื้นที่ หมู่ ๒ บ.ผาทั่ง ต.ห้วยแห้ง ผลจากการพบปะพูดคุยมี ๒ ปัญหา ในการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
๑. เรื่อง ปัญหาประชาชนต้องการเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ( นส.๓) ในพื้นที่
๒. ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งนี้ จะดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย