Reporter&Thai Army

พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผบ.มทบ.34 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.34 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

เมื่อ 7 ธ.ค.61,1000 พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผบ.มทบ.34 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.34 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ชาวพะเยาทั่วราษฎร์รัฐ ร่วมขจัดคอรัปชั่น พร้อมด้วย ผู้พิพากษา หน.ศาล จว.พ.ย.,อัยการ จว.พ.ย.และ หน.ส่วนราชการ จว.พ.ย. ร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน ณ ศาลาประชาคม จว.พ.ย. โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พ.ย.เป็นประธาน