บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่.รส.ที่ 2 อ.โกสัมพีนคร(ร.14 พัน.2) กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ นาง จินตนา เกษร ผู้ใหญ่บ้าน ม.24 บ้านใหม่ชัยมงคล ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จว.ก.พ.,ผช.ผญบ.,ชาวบ้าน บ้านใหม่ชัยมงคล ร่วมกันก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ให้ นางสาว รุ่งฤดี แสนบุญศรี


เมื่อ 070900 ธ.ค.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่.รส.ที่ 2 อ.โกสัมพีนคร(ร.14 พัน.2) กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ นาง จินตนา เกษร ผู้ใหญ่บ้าน ม.24 บ้านใหม่ชัยมงคล ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จว.ก.พ.,ผช.ผญบ.,ชาวบ้าน บ้านใหม่ชัยมงคล ร่วมกันก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ให้ นางสาว รุ่งฤดี แสนบุญศรี อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 117/1 ม.24 บ้านใหม่ชัยมงคล ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จว.ก.พ.โดย
วันนี้ ได้ดำเนินการใส่วงกบประตูหน้าต่างและต่อเติมห้องครัวพร้อมก่ออิฐบล๊อคทำผนังและเทคานทับหลังบานหน้าต่างเพื่อเตรียมก่ออิฐผนังบ้านในวันต่อไป
ผลการดำเนินการเรียบร้อยแล้วคิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2 วัน
ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ