ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566

จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. ที่ ศาลาการเปรียญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 โดยมี พระครูวิมลฉันทกิจ วัดพุทธนคราภิบาล เจ้าคณะอำเภอคำชะอี พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์รวม 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และนำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา 5 นาที เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร