ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญร่วมบริจาค งานวันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567

จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญร่วมบริจาค งานวันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงาน วันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวามคม 2566 โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 08.00-12.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพื่อรับบริจาคสิ่งของรางวัล ร้านนาวาพาโชค

จึงขอเชิญชวน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาค สิ่งของหรือ เงินสด เพื่อสนับสนุนเป็นรางวัลร้าน นาวาพาโชค ในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2567

ส่วนสลากกาชาด เป็นการจัดทำเพื่อหารายได้จากการจำหน่ายสลาก เพื่อกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยมีมูลค่ารางวัลรวมเกือบ 3 ล้านบาท
ผู้สนใจซื้อรางวัลได้ที่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดมุกดาหาร (แห่งใหม่ )

สำหรับงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2567 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภสาธารณภัย และกิจการสาธารณกุศลต่างๆ ในพื้นที่.

Cr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร