ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารประชุมเตรียมงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารประชุมเตรียมงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ที่ประชุมแจ้งกำหนดการพิธีเปิดงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. โดยก่อนพิธีเปิดมีการประกวดฟ้อนรำ จากทุกอำเภอ มีกิจกรรมการแสดง การออกร้านนิทรรศการ ร้านนาวาพาโชค และการแสดงของศิลปิน ทุกคืน ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2567

ที่ประชุม ยังหารือการเดินแบบผ้าไทย ในงานกาชาดฯ เพื่อส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และยังแจ้งกำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจชาวมุกดาหาร ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น.โดยเชิญชวนหน่วยงาน ภาคราชการ เอกชน องค์การต่างๆ ร่วมบริจาคเพื่อนำเป็นของรางวัลในร้านนาวาพาโชค
นายกเหล่ากาชาดยังกล่าวว่า สลากกาชาด ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วซึ่ง อยากให้ผู้โชคดีได้รับรางวัลสลากกาชาดเป็นชาวมุกดาหารอีกด้วย.

Cr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร