ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

อายุวัฒนมงคล พระราชโพธิวรคุณ, ดร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด

อายุวัฒนมงคล พระราชโพธิวรคุณ, ดร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้พระครูปริยัตเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าถวายมุทิตาสักการะแด่พระราชโพธิวรคุณ, ดร. (พายัพ ฐิตปุญฺโญ น.ธ.เอก ป.ธ.6 ศศ.ด.(กิตติ์) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 78 ปี 58 พรรษา ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา