ข่าว สุโขทัย ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

แห่ช้างพ่อเมือง ในงานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย งามตระการตา ตรึงใจในความเป็นไทย

เมื่อ 16.30 น.วันที่ 12 เมษายน 2567  บริเวณลานราชานุสาวรีย์พระยาลิไท เทศบาลศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโขทัย  ได้มีงานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์สักการะ พระยาลิไทศรีสัชนาลัย ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันสงกรานต์ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน  โดยมีขบวนแห่ช้างพ่อเมือง ที่ประดับตกแต่งองค์ทรงเครื่องช้าง ประกอบด้วยรถพระพุทธรูป รถพระร่วงพระลือ และชมขบวนแห่นางสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ขบวนแห่รดน้ำ แต่ละตำบล ขบวนรถจะเคลื่อนจากโรงเรียนเทศบาลศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) มายังถนนทางเข้าลานราชานุสาวรีย์พระยาลิไท ผ่านประรำพิธี โดยมีผู้ชมอย่างหนาแน่นทั้งสองข้างทาง

จากนั้นได้มี พิธีเปิดงานประเพณี สรงน้ำโอยทานสงกรานต์ ศรีสัชนาลัย สักการะพระยาลิไท ประจำปี 2567 โดย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ นาย เอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดงานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ สักการะพระยาลิไท ประจำปี2567โดยมีนายสมศักดิ์ พุ่มชื่น นายกเทศมนตรี ศรีสัชนาลัยคณะเทศมนตรีผู้บริหารงานเทศบาลศรีสัชนาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมประชาชนได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

จากนั้นก็มีการรำถวายพระยาลิไท การปล่อยปลา มีพิธีสรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมืององค์ พระร่วง พระลือ สรงน้ำพระสงฆ์ และ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ มอบของผ้าไหว้ ให้ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี อนึ่ง“คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน”คำที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้านที่ ๒ ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีของคนสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย และนั่นจึงเป็นที่มาของงาน“สรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย”ประเพณีที่ชาวศรีสัชนาลัยสืบทอดต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยคำว่า “โอย”หมายถึงทำ เมื่อร่วมกับคำว่า “ทาน” จึงหมายความถึงการ “ทำทาน” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิถีของคนสุโขทัยโบราณที่ถูกจารึกไว้ ดังนั้นสงกรานต์สรงน้ำโอยทาน ศรีสัชนาลัย จึงเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่ควรค่าต่อการร่วมงานอีกพื้นที่หนึ่ง และเป็นสงกรานต์ที่ชาวศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมรักษาและสืบทอดรูปแบบทางวัฒนธรรมอันดีงามจนถึงปัจจุบัน

กิตติ พรดวงจันทร์  รายงาน