Uncategorized ข่าว เชียงราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

วันนี้ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ในทุกวัดและสำนักสงฆ์ใกล้บ้าน

เวลา 06.30 น. งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 (ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์) ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม รักษาอุโบสถศีล เวียนเทียน พร้อมกับร่วมเวียนเทียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในเวลา 19.30 น. ที่วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 06.30 น. งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และในเวลา 18.00 น. เชิญร่วมสวดมนต์กับคณะสงฆ์ ที่อาคารวชิรทรงธรรมพัฒนา วัดบ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰