Uncategorized ข่าว เชียงราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 06.00 น. พิธีปล่อยตัวนักวิ่งในโครงการวิ่งส่งต่อความรักไม่สิ้นสุด กระจายความสุขทั่วไทย ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ประเภท มินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร จุดปล่อยตัวหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เวลา 06.20 น. พิธีปล่อยตัวนักเดินวิ่งในโครงการวิ่งส่งต่อความรักไม่สิ้นสุด กระจายความสุขทั่วไทย ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ประเภท ฟันรัน เดินวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร จุดปล่อยตัวหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เวลา 09.30 น. มูลนิธิพัฒนาอิ้วเมี่ยนไทย จัดพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมและประชุมอิ้วเมี่ยนโลก ที่ข่วงวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰