ข่าวสงขลา

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นางสาวณัฐชลัยย์ มยูรศักดิ์ นายกสมาคมรวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชาติไทย และคณะ ยื่นหนังสือต่อนางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 12.10 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นางสาวณัฐชลัยย์ มยูรศักดิ์ นายกสมาคมรวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชาติไทย และคณะ ยื่นหนังสือต่อนางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านไปยังรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เพื่อขอความเป็นธรรมรับเงินช่วยเหลือตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีพันธสัญญาที่ 66/2523 เพื่อนำไปเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป จากนั้น นายสนั่น กัณหาชาติ ประธานมูลนิธิปูลังกำปงเพื่อสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน ยื่นหนังสือเพื่อแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิปูลังกำปง ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน