ข่าวรัฐสภา

ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย พร้อมด้วยนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ เลขานุการ และพลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ กรรมการบริหาร เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายเยฟกินี โทมิคิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย พร้อมด้วยนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ เลขานุการ และพลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ กรรมการบริหาร เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายเยฟกินี โทมิคิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน