ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องอาหาร Char ชั้น 25 โรงแรมอินดิโก ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ นายลี อุก ฮอน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 นาฬิกา ณ ห้องอาหาร Char ชั้น 25 โรงแรมอินดิโก ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ นายลี อุก ฮอน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและแนะนำคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน