ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องหมายเลข 1 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 1 คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา (เขต 10)

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องหมายเลข 1 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 1 คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา (เขต 10) โดยมี พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออก ปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน