Reporter&Thai Army

มณฑลทหารบกที่39 จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ,จัดกิจกรรมชุดขุนอาสาบรรยายเรื่องศาสตร์ พระราชา และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 0900 มณฑลทหารบกที่39 จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ,จัดกิจกรรมชุดขุนอาสาบรรยายเรื่องศาสตร์ พระราชา และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กและ ชุดตัดผม บริการประชาชนฟรี ณ ศาลาการเปรียญวัดปลวกง่าม ม.5 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จว.พ.ล. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน