Reporter&Thai Army

พ.ท.สมบูรณ์ หลวงไชยคำ หน.ชป.ร้อย รส.ที่ ๑ (อ.สามเงา)บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ตาก ร่วมกับนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา ได้เดินทางไปที่บ้านโสมง โดยมีผู้ใหญ่ชาตรี สิงเหลือ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโสมง ม.๔ ต.บ้านนา อ.สามเงา ให้การต้อนรับ

เมื่อ ๗ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ – ๘ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ท.สมบูรณ์ หลวงไชยคำ หน.ชป.ร้อย รส.ที่ ๑ (อ.สามเงา)บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ตาก ร่วมกับนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา ได้เดินทางไปที่บ้านโสมง โดยมีผู้ใหญ่ชาตรี สิงเหลือ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโสมง ม.๔ ต.บ้านนา อ.สามเงา ให้การต้อนรับ เพื่อจัดการประชุมและทำความเข้าใจ และทำประวัติ ผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงวัวทั่้งหมด ห้ามจุดไฟในพื้นที่เด็ดขาด และได้สั่งการให้ จนท.สบอ.๑๔ จนท.ทหาร มทบ๓๑๐ รวม ๓๔ นาย เข้าทำการดับไฟบริเวณทิศตะวันตกของบ้านโสมง โดยให้สนธิกำลังเดินทางเวลา ๐๙.๐๐ น.ของวันที่ ๙ มี.ค.๖๒ ผลการปฏิบัติงานจะรายงานให้ทราบต่อไป