ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วันนี้ (8 มีนาคม 2562) เวลา 16.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ บริเวณลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการแสดงผลงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งจะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและพบปะกับพุทธศาสนิกชน และคณะสงฆ์ที่มาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ คณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายสำราญ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก