ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีสวดนพเคราะห์(ต่ออายุ)ขอเรียนเชิญ`ร่วมงานทำบุญฉลองอุโบสถวัดป่าโนนรัง» ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด`๛

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีสวดนพเคราะห์(ต่ออายุ)ขอเรียนเชิญ`ร่วมงานทำบุญฉลองอุโบสถวัดป่าโนนรัง» ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด`๛

» วันนี้เมื่อเวลา09.09 น.วันจันทร์ที่( 8 เมษายน 2562)» คณะทีมงานทายก-ทายิกาพร้อมคณะกรรมการประธานอสม.เจ้าหน้าที่รพ.สต.ตำบลโนนรัง,อบต,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำอช,กรรมการ,แพทย์ประจำหมู่บ้านและจากหลายภาคส่วนพร้อมพระภิกษุ-องค์เณร,ได้จัดเตรียมความพร้อม*»ในการต้อนรับประธานสงฆ์(พระราชวิสุทธิโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร)*»พร้อมประธานฝ่ายฆราวาส(นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด)***และตามกำหนดการพิธีมีพิธีสวดนพเคราะห์(ต่ออายุ)เสริมดวงต่อชะตาราศี,ตามความเชื่อและศรัทธาของคนในสมัยโบราณได้ยึดถือและสืบทอดมาตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่ของชาวตำบลโนนรัง*»มีพระเกจิอาจารย์ประกอบพิธีในครั้งนี้ 13 รูป,ตามกำหนดการ

«ในวันที่ (10 – 13 เมษายน 2562) ตามกำหนดการ»

ณ วัดป่าบ้านโนนรัง 23 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

///////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ//ข่าว
ผู้สื่อข่าว`Tiger news Tv`
»ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โนนรัง..