ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลหนองแคน มุกดาหาร สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมช่วงฤดูร้อน

7 เมษายน 2567 นายบรรจง ไชยเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริเวณห้วยบางทราย โครงการฝายน้ำล้นห้วยบางทราย ม.6 บ้านบางทรายพัฒนา ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลหนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ในช่วงฤดูร้อนนี้


นายบรรจง ไชยเพชร กล่าวว่า เทศบาลตำบลหนองแคน ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่โครงการฝายน้ำล้นห้วยบางทราย ม.6 บ้านบางทรายพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเทศกาลวันสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ ให้เกิดความสะดวกสบาย พร้อมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งเทศบาลตำบลหนองแคนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งในพื้นที่ โครงการฝายน้ำล้นห้วยบางทราย ม.6 บ้านบางทรายพัฒนา เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองแคนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมีจุดชมวิว จุดเล่นน้ำ และจุดพักผ่อนหย่อนใจให้กับนักท่องเที่ยว การเดินทางสะดวกสบาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสำหรับท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร  รายงาน