Uncategorized

พะเยา ด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก (ไทย-ลาว) เลื่อนการเปิด

พะเยา ด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก (ไทย-ลาว) เลื่อนการเปิด
วันที่ 8 สค 61 ผู้สื่อข่าวได้ติดตามคณะทำงานจังหวัดพะเยา หลังจากที่ได้มีการกำหนดการเปิด ด่านการค้าชายแดนถาวรบ้านฮวก (ไทย-ลาว) อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ในวันที่ 8 สค.2561 ได้มีการเลื่อนการเปิดอย่างเป็นทางการต่อไป เนื่องจากต้องรอการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับด่าน ถึงแม้คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติแล้ว ขณะที่จังหวัดพะเยาได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อรองรับการเปิดการด่านชายแดน คาดภายในเดือนกันยายน จะสามารถเปิดเป็นทางการได้

ทั้งนี้ การเปิดด่านการค้าชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ยังคงเลื่อนการเปิดอย่างเป็นทางการต่อไป หลังมีกำหนดการที่จะทำการเปิดในวันที่ 8 สิงหาคม นี้ แต่เนื่องจากต้องรอการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับด่านให้มีผลออกมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งทางจังหวัดพะเยาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้รองรับแล้ว ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ ที่จะรองรับในการทำงานเบื้องต้น โดยคาดว่าภายในเดือนกันยายน จะสามารถทำการเปิดด่านชายแดนถาวรได้ ตามกำหนดการที่ทางจังหวัดได้วางไว้ได้