Uncategorized

โรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมอาเซียนเดย์ โดยมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมการแต่งกาย และวิถีชีวิตของชาวอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะถึงในสิ้นปีนี้

โรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมอาเซียนเดย์ โดยมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมการแต่งกาย และวิถีชีวิตของชาวอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะถึงในสิ้นปีนี้


วันที่ 8 สค 61 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมอาเซียนเดย์ เหล่านักเรียนและอาจารย์โรงเรียนอนุบาล พะเยาจำนวนกว่า 2,000 คนต่างร่วมกันแต่งกายชุดประจำชาติต่างๆในประชาคมอาเซียนในวันกิจกรรมวันอาเซียนเดยาที่โรงเรียนอนุบาลพะเยาจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของชนชาติต่างๆในประชาคมอาเซียนและวิถีชีวิตตลอดจนถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชนชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนเพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้


โดยกิจกรรมได้จัดให้เด็กมีการแต่งชุดประจำชาคิต่างๆ เช่น ไทย ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเชีย เพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป รวมทั้งเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ตลอดจนถึงการแสดงนิทรรศการต่างๆของชาวประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นการส่งเสริมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน