ข่าวร้องเรียน

ตาก-เทศบาลนครแม่สอด ทำความสะอาด กองขยะที่มีมือดีลักลอบมาทิ้งข้างถนน ร่วมอำเภอแม่สอดปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน เป็นหลุมเป็นบ่อ หลังประชาชนได้รับความเดือดร้อนแจ้งมา

ตาก-เทศบาลนครแม่สอด ทำความสะอาด กองขยะที่มีมือดีลักลอบมาทิ้งข้างถนน ร่วมอำเภอแม่สอดปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน เป็นหลุมเป็นบ่อ หลังประชาชนได้รับความเดือดร้อนแจ้งมา

จากการที่ได้มีกลุ่มบุคคลที่มักง่ายนำเศษขยะและเศษสิ่งปฎิกูล ส่งกลิ่นเหม็น สกปรก มาทิ้งที่ถนนเลียบคลองชลประทาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานจังหวัดตาก (แม่สอด) ในเขตเทศบาลนครแม่สอด รอยต่อเชื่อมกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จังหวัดตาก โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ร้องเรียนถึงความเดือดร้อนมายัง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก รวมไปถึงมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าวยังได้ร้องเรียนถึงและนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ว่า เส้นทางถนนเลียบคลองชนประทานสายเดียวกัน ที่เขื่อมต่อเขตเทศบาลนครแม่สอด กับ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จังหวัดตาก ถนนได้รับความเสียหาย ขรุขระพัง เป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคมสัญจร ไป-มา ของประชาชน เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกลงมาอย่างหนักนั้นทำให้ถนนพังเสียหายเป็นหลุมและบ่อกลางถนน


โดยในส่วนของขยะสิ่งปฎิกูล ที่กลุ่มบุคคลที่มักง่ายนำมาทิ้งนั้นนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้สั่งการให้กองสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองช่างสุขาภิบาล ได้นำรถตัก เครื่องจักรเครื่องมือหนักพร้อมคนงานมาทำการเก็บและทำความสะอาดแล้วตามข้อร้องเรียนของประชาชน เพื่อให้เกิดความสะอาดบ้านเมืองน่าอยู่ อย่างไรก็ตามเมื่อทำการเก็บทำความสะอาดแล้ว ทางนายเฉลิมเกียรติ ปัญญาสว่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล จะใช้มาตรการเด็ดขาดของเทศบัญญัติว่าด้วยความสะอาด สิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินการจริงจังจับปรับกับกลุ่มบุคคลที่นำขยะและเศษปฎิกูลมาทิ้งเรี่ยราดทำให้สกปรกทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมาอัตราโทษค่อนข้างรุนแรง จึงขอแจ้งเตือนหากผู้ใดยังคงลักลอบนำขยะมาทิ้งจะถูกจับและดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขณะเดียวกัน ในส่วนของถนนที่พังเสียหาย ในช่วงที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอด และ ทำให้ถนนสายเลียบคลองชลประทานเชื่อมต่อถนนสายหลัก สายดังกล่าว ในจุดเส้นทางเดียวกัน ได้รับความเสียหาย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนั้น ทางเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเร่งด่วน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและบดอัดบริเวณถนนช่วงที่ได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย สะดวก และมีการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายเป็นการชั่วคราวลดความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้าน ซึ่งล่าสุดทาง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ทำหนังสือขอใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน ในการเข้าไปพัฒนาในส่วนของเส้นทางเลียบคลองชลประทาน เพื่อสร้างถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนคันคลองชลประทานอย่างถาวรยั่งยืนต่อไป

//////////
ทีมข่าวพัฒนาบ้านเมืองและสังคม รายงาน