Uncategorized

ยโสธร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ และทำบุญอายุวัฒนมงคล พระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ครบ 71 ปี

ยโสธร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ และทำบุญอายุวัฒนมงคล พระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ครบ 71 ปี
วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง)จังหวัดยโสธร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ พร้อมทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 71 ปี”พระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พร้อมฉลองพัดยศเปรียญธรรม ,และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบไล่ได้พระปริยัติธรรม เปรียญธรรม9 ประโยคตลอดจนมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ รวมกว่า 50 ทุน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการบูรณปฎิสงขรณ์วัด ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก


วันนี้(8ก.ย.61)พระเดชพระคุณฯ พระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค10 ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค10 วัดจักรวรรดิราชาวาส เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมได้ให้พระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ได้ถวายเครื่องสักการะ


จากนั้นพระเทพวิสุทธิโมลี ประธานฝ่ายสงฆ์ได้มอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบไล่ได้พระปริยัติธรรม แผนกบาลี เข้ารับทุนเปรียญธรรม9 ประโยค ที่มีภูมิลำเนาเกิดในจังหวัดยโสธรและมอบทุนแกศิษย์เก่าของสำนักศาสนศึกษา วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง)จำนวน 5 รูป ,แผนกธรรมศึกษาและบาลี จำนวน 23 รูป และมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่โรงเรียนและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 45ทุน นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรหน่วยงามภาครัฐ-ภาคเอกชนที่สนับสนุนสนองงานกิจการคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการบูรณปฎิสงขรณ์เสนาสนะ ณ.วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ ทุกอำเภอ และพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศมาออกโรงทานและเข้าร่วมพิธีฯเป็นจำนวนมาก
สำหรับ พิธีบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ พร้อมทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 71 ปี”พระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เกิดวันที่8กันยายน พ.ศ.2490 พรรษา45 สังกัดมหานิกาย การศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมา พระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พร้อมด้วยนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และคณะได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 111 รูป อีกด้วย


…………………………….
นายอุทัย มานาดี / โทร.098-1194212