ข่าวร้องเรียน

ตาก=ดินสไลด์กีดขวางถนนเส้นทางสายตาก-แม่สอด

ตาก=ดินสไลด์กีดขวางถนนเส้นทางสายตาก-แม่สอด

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) กล่าวว่า
ขอแจ้งเคือนผู้ใช้เส้นทางสายตาก-แม่สอด เขต อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าจากการที่ฝนตกหนักได้มีดินสไลด์กีดขวางบนผิวจราจร ระหว่าง หลักกม.17-20 เป็นจุดๆ ในช่วง ขาเข้า อ.แม่สอด ทางแขวงทางหลวงตากที่ 2 แม่สอด โดยหมวดการทางแม่สอด ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องจักรกล ออกตรวจเส้นทาง
ทางหลวงหมายเลข 12 สายแม่สอด-ตาก ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา พบเหตุ ดินสไลด์ บริเวณ back slope กม.17+000-กม.19+500 เป็นช่วงๆ ด้านขวาทาง เบื้องต้นหมวดฯแม่สอด ได้ติดตั้งป้ายเตือนและกรวยยางเพื่อแจ้งเตือน และเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง และเร่งดำเนินการนำถังยางแอสฟัลท์ บรรจุหินเพื่อป้องกันดินสไลด์เข้ามาในผิวทาง
ที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
///////////