ข่าวรัฐสภา

ณ Ezy Space Co-working space จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ Ezy Space Co-working space จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะฯ เป็นประธานในการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ SMEs กับกลุ่ม SMEs 5 จังหวัดอีสานใต้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน