Uncategorized

นายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ์ อดีต สส พรรคพลังชล นางชุดาพันธ์ เนื่องจำนงค์ นายกศีลธรรมสมาคม บ้านบึง นายชาญชัย เรืองสุข อดีตนายก อบต.บ้านบึง และผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมกิจกรรมรับมอบ และแจกข้าวสารจากนายธีรธัช รัตนกมลพร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มแพนพลัส นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2561 นายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ์ อดีต สส พรรคพลังชล นางชุดาพันธ์ เนื่องจำนงค์ นายกศีลธรรมสมาคม บ้านบึง นายชาญชัย เรืองสุข อดีตนายก อบต.บ้านบึง และผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมกิจกรรมรับมอบ และแจกข้าวสารจากนายธีรธัช รัตนกมลพร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มแพนพลัส นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง ที่ร่วมกับผู้มีจิตกุศลในการจัดหาข้าวสารจำนวน 2,200 ถุง คิดเป็นมูลค่ากว่า 250,000 บาท โดยมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้จำนวน1,000 คน (คนละ 2 ถุง) ที่ศาลเจ้าซำก่า
กิจกรรมนี้มีการทำต่อเนื่องกว่า 10 ปีแล้ว นักธุระกิจผู้มีใจเป็นกุศลระดมกำลังทรัพย์ช่วยจัดหาข้าวสาร สิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้ทั้งโรงเรียน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นการช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่

นายธีรธัช รัตนกมลพร กล่าวว่า ในกลุ่มธุระกิจแพนพลัส มีนโยบายช่วยสร้างสรรค์ให้ชุมชนน่าอยู่ อยู่แล้ว มีแผนช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบต่างๆเท่าที่ผ่านมาก็มีการมอบสิ่งของจำเป็นให้โรงเรียน คนยากไร้ และมูลนิธิ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน คือสร้างความน่าอยู่ให้ชุมชน กิจกรรมจะสำเร็จได้ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ส่วนทางด้าน นายเชื้อสิงห์ เนื่องจำนงค์ ผู้ประสานงานการแจกข้าวสารในปีนี้กล่าวว่า จำนวนผู้มารอรับข้าวสารปีนี้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และศาลเจ้าซำกาถือว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในบ้านบึง และขอเป็นตัวแทนชาวบ้านกล่าวขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่นำข้าวสารมามอบให้ประชาชนในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว นายอลงกรณ์ ศิลา ผู้สื่อข่าวประจำอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี