Uncategorized

นอภ. เชียงแสน ร่วมรับคณะลาดตระเวน 4 ประเทศ ไทย ลาว พม่า จีน เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ตามน่านน้ำชายแดนลำน้ำโขง

นอภ. เชียงแสน ร่วมรับคณะลาดตระเวน 4 ประเทศ ไทย ลาว พม่า จีน เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ตามน่านน้ำชายแดนลำน้ำโขง
//////////////////////////
วันนี้ 24 เม.ย. 62 เวลา 08.30น นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562 ซึ่งทางเทศบาลเวียงเชียงแสนได้จัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล และหน่วยงาน องค์กรชุมชน ร่วกับประชาชนในพื้นที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
ต่อมาในวันเดี่ยวกัน เวลา 11.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ. เชียงแสน ร่วมรับคณะลาดตระเวนร่วม 4 ประเทศ ไทย ลาว พม่า จีน ที่ได้ร่วมลาดตระเวนตามชายแดนลำน้ำโขง เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย จากเมือง สิบสองปันนา (จี่หง) ประเทศจีน ถึง สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. ระหว่างในวันที่ 20-24 เมษายน 2562 ซึ่งการลาดตระเวนร่วม 4 ประเทศ ได้ร่วมบูรณาการ สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างทั้ง 4 ประเทศ ทั้งในด้านความมั่นคง – เศรษฐกิจ – การท่องเที่ยว ซึ่งจะได้ร่วมลาดตระเวนร่วมกันทุกเดือน เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ตามชายแดนลำน้ำโขง

///////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////// รายงาน ///////////