Uncategorized

ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุด ชรบ. ร่วมกันทำการตรวจยึด ไม้พยุง”จำนวน 3ท่อน เลื่อยมือ จำนวน 2ตัว ส่วนผู้กระทำความผิดจำนวน 2คน ได้วิ่งหลบหนี้เข้าป่าไป

ตราด-ฝ่ายปกครองอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่​ 6​ จ.ตราด​

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่​ 8​ สิงหาคม​ 2561​โดยมีนาย นรินทร์ รัตนะเรือง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ อ.ส. ร่วมกับ
นาย วีระชัย ประทีปาระยะกุล
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.คลองใหญ่​ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุด
ชรบ. ร่วมกันทำการตรวจยึด
ไม้พยุง”จำนวน 3ท่อน เลื่อยมือ จำนวน 2ตัว ส่วนผู้กระทำความผิดจำนวน 2คน ได้วิ่งหลบหนี้เข้าป่าไป
จึงนำของกลางทั้งหมดส่ง สภ.คลองใหญ่ ลงบันทึกประจำวันไว้ เพื่อติดตามผู้กระทําความผิดทาลงโทษต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก