ข่าว พะเยา

พะเยา ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือวาตภัย

https://youtu.be/300YZdLmOjk

พะเยา ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือวาตภัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องค์คมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันที่ 24 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาองค์คมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา หลังจากได้เกิด เหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรบ้านเรือน และทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหาย

โดยในช่วงเช้าได้มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมือง บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา จำนวน 298 ชุด โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาล ทหารตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้ด้วย

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นตัวแทน กล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้น องค์คมนตรี ได้เชิญกระแสพระราชดำรัสความห่วงใย จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มายังพี่น้องประชาชน ผู้ประสบวาตภัย ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น ได้มอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชนผู้ประสบภัย ที่มารอรับมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมทั้งพบปะพูดคุยและเยี่ยมเยียนประชาชนรวมถึงหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่มาให้บริการในวันนี้ด้วยจากนั้นองคมนตรี เดินทางลงพื้นที่ ที่ประสบวาตภัย เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 2 ชุด ที่พื้นที่ตำบลบ้านต๋อม และตำบลแม่ใส และในช่วงบ่าย องคมนตรีพร้อมคณะ จะได้เดินทางไปที่ ที่ว่าการอำเภอภูซาง เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบวาตภัย ต่อไป

สำหรับ วาตภัย ดังกล่าวจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบในห้วงวันที่ 17,18 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่ 4 อำเภอ 14 ตำบล 94 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ และวันที่ 21 เมษายน รวม 7 อำเภอ 29 ตำบล 124 หมู่บ้าน อำเภอเมือง 10 ตำบล 59 หมู่บ้าน อำเภอปง 5 ตำบล 20 หมู่บ้าน อำเภอเชียงคำ 4 ตำบล 18 หมู่บ้าน อำเภอภูกามยาว 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน อำเภอแม่ใจ 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน อำเภอดอกคำใต้ 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน อำเภอจุน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 655 ครอบครัว