ข่าวเชียงใหม่

ศาลสั่งลื้อถอนบ้านพักบุกรุกเขตป่าไม้บ้านนาเลาเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่
081061_ศาลสั่งลื้อถอนบ้านพักบุกรุกเขตป่าไม้บ้านนาเลาเชียงดาว
5 ตุลาคม 2561 เวลา11.00 น.
นายอาชาผะ เลามี ,นายชยุต เจริญมัจฉา,นายมะคือเมีย เลาหมี่ ได้ทำการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า บ้านนาเลา หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ แล้วยึดถือครอบครองตันไม้ทำลายป่าและสร้างสิ่งปลูกสร้าง โดยทางเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ได้ดำเนินการส่งเรื่องขึ้นฟ้องศาลและศาลสั่งให้ทำการลื้อถอนออกจากพื้นที่ ในวันนี้ทางนายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมทั้งนายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา นายศราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาวนายเพิ่มเกียรติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ปลัดป้องกันอำเภอเชียงดาวและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดง เจ้าหน้าที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าที่ ชม5 ปิงโค้ง ทหารกองกำลังผาเมือง จำนวประมาณ 100 นาย ได้เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อทำการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่สั่ง ที่บ้านนาเลา หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้ทำการลื้อถอนบ้าน นายอาชาผะ เลามี จำนวน 2 หลัง ซึ่งเป็นบ้านที่สร้างแบบชั่วคราววัสดุไม้ไผ่และสังกระสี กระเบื้องลอนคู่ บ้านของนายนายชยุต เจริญมัจฉา,นายมะคือเมีย เลาหมี่ จำนวนทั้งหมด 7 หลัง ซึ่งเป็นบ้านที่สร้างแบบชั่วคราววัสดุไม้ไผ่และสังกระสี กระเบื้องลอนคู่ โดยที่ทางเจ้าของบ้านได้ให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ได้ทำการลื้อถอนอย่างดีไม่ให้วัสดุสิ่งปลูกสร้างเกิดความเสียหาย เป็นคดีที่เกิดเมื่อปี 2560 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนในการเข้าทำการสำรวจแปลงที่ทำการบุกรุกใหม่นอกเหนือจากการเข้าสำรวจเมือปี2559 ซึ่งทางเจ้าของบ้านก็ได้แจ้งกับสื่อว่ายังมีอีกหลายหลังที่ทำการสร้างใหม่”ทำไมไม่ทำการลื้อถอนให้เหมือนกัน” นายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เล่าว่าจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจเพิ่มต่อไปอีกว่าบ้านหลังไดที่ยังลักลอบสร้างเพิ่มก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและจะจบต่อเมื่อทางศาลมีคำสั่ง ซึ่งทางส่วนราชการอนุญาตให้ผู้ที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่บ้านนาเลา หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สามารถสร้างบ้านแบบชั่วคราวไม่ใช้วัสดุถาวรได้ ครอบครัวละ2 หลัง หรือกางเต้นได้ในพื้นที่ของตน แต่บางครอบครัวได้ละเมิดกฎระเบียบ ได้ทำการต่อเติมออกเป็นหลายหลัง ไม่รักษาสัญญา ทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องทำการสกัดกั้นการบุกรุกโดยอาศัยกฎหมาย ส่วนเรื่องการที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาพักนั้นได้ตามปกติ ครอบครัวไหนที่ปฏิบัติตามคำสัญญาก็ไม่เป็นปัญหา แต่ในเดือนนี้ให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการสำรวจใหม่ถ้าพบมีการบุกรุกเพิ่มดำเนินตามกฎหมายทันที ทางชาวบ้านบางรายก็ตัดพ้อว่าไม่ได้ทำนาไม่ได้ทำสวนอาศัยเงินจากการให้เช่าที่พักและเต้นเพื่อดำรงชีพ จะเอาเงินไหนมาซื้อข้าวกิน บางรายก็ว่าไม่ให้ปลูกขิง ไม่ให้ปลูกฝิ่น ก็ไม่ปลูกมาสร้างบ้านพักก็ถูกลื้อถอนจะให้ทำอย่างไร

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว