ข่าวเชียงใหม่

ทหารตั้งจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์และไฟป่าภัยแล้ง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ทหารตั้งจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์และไฟป่าภัยแล้ง

11 เมษายน 2562 เวลา 1100 น
พลตรี หม่อมหลวงประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ได้ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2562 ที่ริมทางหลวงสาย109 ฝาง-แม่สรวย เพื่อบริการประชาชนในการเดินทางมาท่องเที่ยวหรือกลับบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยกับประชาชน โดยมีทางตำรวจภูธรฝางได้มาร่วมในการให้บริการประชาชนร่วมด้วย ทางศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ ได้จัดชุดกู้ภัย ชุดพยาบาลฉุกเฉิน ชุดอำนวยความสะดวก และทหารเคลื่อนที่เร็ว ในการช่วยเหลือเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันที่ มีการเตรียมความพร้อมในตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

โดยจะมีทหารเข้าเวรในแต่ละผลัดจำนวน 15 นาย และยังเป็นจุดแจ้งภัยไฟป่า ที่ทางศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือพร้อมเข้าทำการช่วยเหลือได้ในทันทีที่รถน้ำสามารถเข้าได้ และยังเป็นจุดบริการแจ้งเหตุภัยแล้งในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำทางศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ สามารถให้การช่วยเหลือได้ และในช่วงสงกรานต์นี้ส่วนราชการทุกฝ่ายทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง และมีจุดตรวจจุดสกัดร่วม มี ทหาร ตำรวจภูธร ฝ่ายปกครอง อาสารักษาดินแดน ร่วมบูรณาการร่วมตรวจผู้ที่ขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่ชอบดื่มแล้วขับ จับตรวจแอลกอลฮอล์ อีกหลายจุด ทุกจุดมีเครื่องมือเครื่องตรวจวัดพร้อมที่จะทำงาน ตรวจพบ ทั้งจำคุกและถูกปรับ แน่นอน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและประชาชนผู้ร่วมใช้ถนนควรงดดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด