ข่าว เชียงราย

7 วันอันตรายเชียงแสนเข้ม – พร้อมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้สาพระธาตุจอมกิตติ – บวงสรวงดวงพระเจ้าพรหมมหาราช

7 วันอันตรายเชียงแสนเข้ม – พร้อมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้สาพระธาตุจอมกิตติ – บวงสรวงดวงพระเจ้าพรหมมหาราช
////////////////////////////////////////////////////////////

วันวันที่ 10 เม.ย.62 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2562 ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงพร้อมชุดเคลื่อนที่เร็ว กองร้อยอส.อ.ที่6 เชียงแสน ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจ จุดตรวจแอลกอฮอล์ บูรณาการร่วมกับฝ่าย ตำรวจ- ปกครอง –สาธารณสุข-เทศบาล- อบต. ในเขต อ.เชียงแสน ณ จุดตรวจตู้ยามป่าสักน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลป่าสัก และในเขตอำเภอเชียงแสน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ.เชียงแสน เป็นประธานในพิธีไหว้สาพระธาตุจอมกิตติ ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ และพิธีบวงสรวงดวงพระเจ้าพรหมมหาราช ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ และพิธีบวงสรวงพญาแสนภู ณ วัดเจดีย์หลวง และพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อประตูป่าสัก ณ ศาลเจ้าพ่อประตูป่าสัก เนื่องในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ปี2562
จากไหนในวันเดียวกัน เวลา 09.00น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ.เชียงแสน เป็นประธานเปิดกิจกรรมระดมพลและยุทโธปกรณ์ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าวัดเจดีย์หลวง และร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เพื่อเป็นการทำความสะอาดเมืองเชียงแสนก่อนเทศกาลสงกรานต์ ณ คูเมืองเชียงแสน จ.เชียงราย

/////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////// รายงาน /////////////