ข่าว ยโสธร

“วชช.ยโสธร ทำบุญครบรอบ15ปีการก่อตั้ง” ที่ห้องราชพฤษ์ ชั้น2 วิทยาลัยชุมชนยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

“วชช.ยโสธร ทำบุญครบรอบ15ปีการก่อตั้ง”
ที่ห้องราชพฤษ์ ชั้น2 วิทยาลัยชุมชนยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30น. นายชัยวิวัฒน์ วงศสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันทำบุญถวายเพลพระวันครบรอบ15ปีการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนยโสธร ชึ่งเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐที่เปิดสอนระดับอนุปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้สนใจได้เข้าศึกษาเล่าเรียนวิทยาลัยชุมชนยโสธรเป็น 1ใน 20 แห่งของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีวิทยาลัยชุมชนอยู่4 แห่งคือที่ยโสธร-บุรีรัมย์-มุกดาหาร-และหนองบัวลำภู สำหรับวิทยาลัยชุมชนยโสธรแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อ8 ตุลาคม 2547เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือสาขาปกครองท้องถิ่น สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาบริการจัดการทั่วไปพร้อมหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของชุมชน เปิดการเรียนการสอนอยู่ครบทั้ง9 อำเภอของจังหวัดยโสธร การทำบุญวันนี้เป็นการทำบุญประจำปีเพื่อเสริมศิริมงคลกับสถานศึกษามีคณะครูอาจารย์หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาแต่ละอำเภอและตัวแทนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนร่วมทำบุญครั้งนี้ด้วย

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว