Reporter&Thai Army ข่าวกระแสสังคม

พ.อ.รัชตะ ท้าวคำลือ เสธ.ร.17 / ผบ.ร้อย รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.พ.ย. ร่วมกิจกรรม โครงการรวมพลังจิตอาสา” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาเมืองจุนให้น่าอยู่

เมื่อ 070830 พ.ย.61 ร้อย รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.พ.ย. โดย พ.อ.รัชตะ ท้าวคำลือ เสธ.ร.17 / ผบ.ร้อย รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.พ.ย. ร่วมกิจกรรม โครงการรวมพลังจิตอาสา” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาเมืองจุนให้น่าอยู่ คูคลองใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ณ สนามที่ว่าการอำเภอจุน อ.จุน จ.พะเยา โดยมี นายเทวา ปัญาบุญ นอภ.จุน เป็นประธาน ร.ต.ถาวร เพชรแสนงาม หน.ชป.มวลชน อ.จุน เป็นผู้ควบคุมแถวและกล่าวรายงานรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และนำจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณ “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” 3 ครั้ง เพื่อพัฒนาเมืองจุนให้น่าอยู่ คูลองใสสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ทำความสะอ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อใช้สาธารณะประโยชน์ของชุมชน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ , รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น , ผู้บริหารสถานศึกษา , จิตอาสา , พ่อค้าประชาชน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย