Uncategorized นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ตม มุกดาหาร จับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีสมคบกับผู้อื่นมียาเสพติดให้โทษประเภท 1

ตม มุกดาหาร จับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีสมคบกับผู้อื่นมียาเสพติดให้โทษประเภท 1

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 ภายใต้อำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4, พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร พ.ต.ท.ยศพร มาศรีนวล และ พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก สว.ตม.จว.มุกดาหาร โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จุดตรวจบุคคลและพาหนะ และเจ้าหน้าที่ สภ.พิมาย ได้ทำการจับกุม MRS.HONGSA XONEVIHANE อายุ 30 ปี สัญชาติ ลาว ถือหนังสือเดินทาง เลขที่ P 1924040 ตามหมายจับศาลจังหวัดพิมาย ที่ จ. 19 / 2558 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ในข้อหา “ สมคบกับผู้อื่นมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ตั้งแต่สิบห้าหน่วยการใช้ (เมทแอมเฟตามีน จำนวน 8,600 (แปดพันหกร้อย) เม็ด/หน่วยการใช้) ขึ้นไป ซึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นน้ำหนักสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัม (สารบริสุทธิ์ 136.595 (หนึ่งร้อยสามสิบหกจุดห้าเก้า)กรัมขึ้นไป หรือมีน้ำหนักตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมหรือมีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้) ขึ้นไป ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย” สามารถจับกุมได้ที่บริเวณจุดตรวจบุคคลและพาหนะสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
เนื่องจากเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.มุกดาหาร ได้รับแจ้งประสานจาก เจ้าหน้าที่ สภ.พิมาย ว่าจะมีบุคคลต่างด้าว สัญชาติลาว ชื่อ MRS.HONGSA XONEVIHANE มีหมายจับศาลจังหวัดพิมาย ที่ จ. 19 / 2558 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ข้อหา “ สมคบกับผู้อื่นมียาเสพติดให้โทษฯ ” ให้เฝ้าระวังการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ประสานไปยังจุดตรวจบุคคลและพาหนะสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เพื่อเฝ้าระวังบุคคลต่างด้าวตามหมายจับฯดังกล่าว ต่อมาได้รับแจ้งจาก ร.ต.อ.หญิง กฤตยา เสริมสุข รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร ว่าขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดตรวจบุคคลและพาหนะสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ได้ตรวจพบ MRS.HONGSA XONEVIHANE อายุ 30 ปี สัญชาติ ลาว ถือหนังสือเดินทาง เลขที่ P 1924040 มายื่นแสดงกับเจ้าหน้าที่ประจำช่องตรวจเพื่อตรวจอนุญาตเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
จากการตรวจสอบข้อมูลตามระเบียบพิธีการเข้าเมืองพบว่าผู้ถูกจับเป็นผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลจังหวัดพิมาย ที่ จ. 19 / 2558 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ข้อหา “สมคบกับผู้อื่นมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย” จึงให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ ร่วมตรวจสอบในกรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวผู้ถูกจับมายังที่ทำการงานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.มุกดาหาร เพื่อตรวจสอบข้อมูลหมายจับโดยละเอียดและประสานกับหน่วยงานเจ้าของคดี จากการตรวจสอบพบว่าผู้ถูกจับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวข้างต้นจริง และหน่วยงานเจ้าของคดีต้องการตัวดำเนินคดีตามหมายจับนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงหมายจับ อ่านให้ฟังและให้ผู้ถูกจับตรวจดูข้อความในหมายจับดังกล่าวข้างต้นจนเป็นที่เข้าใจแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งสิทธิและข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ ผู้ถูกจับได้รับทราบสิทธิและข้อกล่าวหาแล้ว ผู้ถูกจับให้การรับว่าตนเป็นบุคคลคนเดียวกันตามหมายจับที่เจ้าหน้าที่ได้แสดงต่อหน้าในขณะนั้นจริง และไม่เคยถูกดำเนินคดีตามหมายจับนี้มาก่อน
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำบันทึกจับกุมและควบคุมตัวนำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.พิมาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177