ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ EMS Forum ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ“การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 และพิธีเปิดอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 จังหวัดลำพูน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลงานด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นการเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาคสูงสุด.

ทรงวุฒิ ทับทอง