จันทบุรี-รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รับปากช่วยแก้ปัญหาการกระจายผลไม้ พร้อมรับปากแก้ปัญหาการตรวจรับรอง GAP และ GMP มั่นใจผลผลิตสามารถระบายออกไปต่างประเทศ ขอเกษตรกรรักษาคุณภาพ


จันทบุรี-รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รับปากช่วยแก้ปัญหาการกระจายผลไม้ พร้อมรับปากแก้ปัญหาการตรวจรับรอง GAP และ GMP มั่นใจผลผลิตสามารถระบายออกไปต่างประเทศ ขอเกษตรกรรักษาคุณภาพ

วันนี้ ( 8 ก.พ.63 ) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่พบเกษตรกรตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกพร้อม หารือมาตรการการแก้ปัญหาการค้าผลไม้แบบครบวงจร โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนเกษตรกร สมาคมผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทย และ ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ผลไม้ที่คาดจะออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิตปีนี้ หลังจากนั้นนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เคาะ 6 มาตรการ ช่วยชาวสวน-ล้ง-ผู้ส่งออก หาทางออกระบายผลไม้ไทย หลังวิกฤตไวรัสโคโรน่า หลังจากหารือหลายชั่วโมง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวสรุปการประชุมว่า ตนให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร เชิญ เกษตร ล้ง ผู้ส่งออก ผู้แปรรูป มาพบปะเพื่อสะท้อนปัญหา ในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ผลไม้ไทยได้มีอนาคตยั่งยืนโดยปัญหาต่างๆ และได้แนวทางที่จะคลี่คลาย ส่วนระยะยาว ราชการที่เกี่ยวข้องต้องดูแลในระยาวต่อไป คีอ สำหรับวันนี้ได้ข้อสรุป 6 เรื่องด้วยกัน คือ
1 .ความกังวลเรื่องตลาดจีน การส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนโดยเฉพาะทางทะเล ไม่สามารถนำเข้าได้โดยสะดวก เนื่องจากทูตพาณิชย์ของไทยแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ว่าติดเทศกาลตรุษจีนและไวรัสโคโรนาทำให้มีการขยายวันหยุดเพิ่มเติมออกไป เจ้าหน้าที่จึงมีจำนวนน้อยทำให้การส่งออกขาดความคล่องตัว ตอนนี้ได้ทราบจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่าได้รับแจ้งจากฑูตพาณิชย์ของไทยประจำประเทศจีน ว่าจะเปิดทำการปกติในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ คาดว่าการส่งออกผลไม้ไปจีนน่าจะคลี่คลายไปสู่ภาวะปกติต่อไปได้
2 .การส่งออกผลไม้เข้าจีนทางบกที่ติดขัดอยู่ที่ด่านเวียดนามไปจีนซึ่งทางเวียดนามมีรายงานว่าไม่สามารถข้ามไปด่านจีนได้ ตอนนี้ได้รับแจ้งว่าวันนี้ได้เปิดด่านแล้ว
3 .เรื่องเอกสารรับรองมาตรฐานของผลไม้ไทยซึ่งเรียกว่า GAP ซึ่งทางการจีนต้องการหากจะมีการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนขณะนี้มีปัญหาการออกเอกสาร GAP เนื่องจากมีความจำเป็นต้องไปตรวจสวนแต่ละแปลงจึงจะออกไปให้ได้ เฉพาะในภาคตะวันออกมีภารกิจที่จะต้องออกใบ GAPให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ณ วันนี้ประมาณ 30,000 รายและคาดว่าถัดจากนี้ไปช่วงฤดูผลไม้ออกเยอะมีนาคมจะมีผู้มาขึ้นทะเบียนรวมเป็นประมาณ 50,000 รายซึ่งมีค่าใช้จ่ายรายละประมาณ 180 บาทต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 9 ล้านบาท ซึ่งปรากฏว่างบประมาณปี 63 ถูกตัดงบประมาณถึงอย่างไรก็ตามวันนี้ผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี นราพัฒน์ แก้วทอง แจ้งที่ประชุมว่าท่านรัฐมนตรี เฉลิมชัยศรี อ่อน จะรับภาระที่จะไปคลี่คลายปัญหานี้ให้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะดำเนินการแจ้งให้กับกรมวิชาการเกษตรได้รีบไปดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วต่อไป โดยกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่าสำหรับ 50,000 ราย

นี้สามารถดำเนินการออกใบ GAP ได้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมอย่างแน่นอน เท่ากับเป็นการแก้ปัญหาคอขวดที่ติดขัดอยู่ทำให้การส่งผลไม้ไปจีนคล่องตัวและส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ขายได้ในราคาที่ปกติหรือดีขึ้นได้ต่อไปในฤดูกาลนี้
4 .สำหรับเรื่อง GMP ที่ต้องดำเนินการกับโรงเก็บหรือโรงที่ส่งผลไม้ส่งออก ต้องได้รับมาตรฐาน GMP คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติให้กรมวิชาการเกษตรให้โอนงานให้กับภาคเอกชนไปดำเนินการ 100% ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไปจะทำให้ล้งมีภาระในการที่ต้องขอใบอนุญาต 30,000 บาทเป็นต้นไป ซึ่งล้งอยากให้กรมวิชาการหรือกระทรวงเกษตรได้ช่วยคลี่คลายปัญหานี้ซึ่งตัวแทนลงได้ส่งหนังสือถึงผม
เพื่อหาวิธีคลี่คลายปัญหานี้ต่อไป
5 .เรื่องการส่งออกในเรื่องของการตลาด การตลาดในประเทศ และการตลาดต่างประเทศ สำหรับการตลาดในประเทศนั้นในฐานะที่ผมมีส่วนในการรับผิดชอบยืนยันกับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ว่าได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ในงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานเชิงรุกเพื่อเร่งที่จะดำเนินการคลี่คลายปัญหาตลาดภายในก่อนเวลาหรือก่อนที่ผลไม้จะออกมาก เพื่อเตรียมมาตรการแก้ไขต่อไปรวมทั้งมาตรการที่เปิดโอกาสให้หิ้วผลไม้ขึ้นเครื่องบินฟรีได้ ในน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ก็จะดำเนินการต่อไปและท่านอธิบดีกรมการค้าภายในแจ้งว่าแทบจะทุกสายการบินพร้อมให้ความร่วมมือ
รวมทั้งการเตรียมช่องทางผ่านตลาดต่างๆของกระทรวงพาณิชย์และตลาดเอกชนที่กระทรวงพาณิชย์มีเครือข่ายอยู่ที่จะช่วยระบายสินค้า
สำหรับตลาดต่างประเทศ เราพร้อมที่จะไปเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเช่น อินเดียและตลาด CLMV ซึ่งยังมีศักยภาพสูงมากและแก้ปัญหาตลาดเดิมที่เรามีแต่ยังติดขัดเรื่องกฎระเบียบคือ อินโดนีเซีย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ครับไปที่จะเจรจาเพื่อให้ส่งผลไม้ได้มากขึ้น
และเรื่องสุดท้ายเรื่องที่ 6 สำหรับผู้ส่งออกผลไม้หรือล้งถ้าติดขัดในเรื่องของเงินทุนจนไม่สามารถรับซื้อผลไม้ได้ทำให้ราคาผลละไม้ตกกระทรวงพาณิชย์มีลู่ทางที่จะช่วยในเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยร้อยละ 3 เป็นการลดภาระต้นทุน เพื่อช่วยในการรับซื้อผลไม้ของเกษตรกรต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

,