Uncategorized

อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)สบอ.15 (เชียงราย)

เรียนผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
-อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)สบอ.15 (เชียงราย)
-วันที่ 8 มี.ค. 62
-เวลา 15.00 น.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และผู้บริหารของจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ
นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior officials ‘ Meeting) จำนวน 11 ประเทศ ในการเยี่ยมชมวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และในโอกาสเดียวกัน นายกมลไชย คชชา นายเวิน อันเวิร์ท นาย โจชัว เดวิส มอริส และนายไชยยนต์ สินสมุทร เป็นวิทยากรร่วม บรรยายประสพการณ์การกู้ภัย 23 มิย 2561 ถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียว โดยการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในการสื่อข้อมูล จนเสร็จสิ้นเวลา 16.30 น
-เจ้าหน้าที่นันทนาการและสื่อความหมายบรรยายให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว
-สถานการณ์การท่องเที่ยวภายในพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-รวมจำนวนสถิตินักท่องเที่ยว 2,908 คน
-จำนวนนักท่องเที่ยว(ถ้ำหลวง) 1,293 คน
-จำนวนนักท่องเที่ยว(ขุนน้ำ) 1,615 คน
-อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส
-อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส
-สภาพภูมิอากาศเปิด

นายกวี ประสมพล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) รายงาน. ////://. แหล่งข่าวจาก – กิจการพลเรือน. ฉก.ม.3. ///////. บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์. //////. รายงาน. //////