Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

โรงพยาบาลลานนา เตรียมความพร้อม ดูแลผู้ป่วยประกันสังคม “โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ” (OSA) พร้อมให้บริการเดือนพฤษภาคม 2567 นี้

โรงพยาบาลลานนา เตรียมความพร้อม ดูแลผู้ป่วยประกันสังคม “โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ” (OSA)
พร้อมให้บริการเดือนพฤษภาคม 2567 นี้

จากที่สำนักงานประกันสังคม ประกาศดูแลผู้ประกันตนป่วย “โรคหยุดหายใจขณะหลับ” สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกประกันตน หรือสถานพยาบาลที่มีบริการ โดยใช้สิทธิประกันสังคม เบิกค่า Sleep test และ ค่าอุปกรณ์เครื่อง CPAP และอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาได้นั้น

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา กล่าวว่า โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) เป็นภาวะความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับ เป็นอันตราย และอาจทำให้เกิดความผิดปกติอื่นตามมาจนถึงเสียชีวิตได้ พบได้ในทุกวัย มักจะพบมากในกลุ่มผู้ชาย หรือกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวมาก ผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ (OSA) จะสร้างปัญหาต่อสุขภาพหลายชนิด เช่น โรคความดันโลหิตสูง , โรคหัวใจ , โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3 เป็นโรงพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมกัน เกือบ 200,000 คนแล้วในขณะนี้ ตระหนักถึงหน้าที่ดูแลผู้ประกันตนให้มีสุขภาพดี จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการนำเครื่อง Sleep Lab มาให้บริการต่อผู้ป่วยที่สงสัยว่าตนเองป่วยเป็น “โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ”โดยได้สั่งซื้อเครื่องมือการทำ Sleep Lab , อุปกรณ์เครื่อง CPAP และอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษา เป็นเครื่องเพิ่มความดันในทางเดินหายใจ เพื่อให้ความดันอากาศในทางเดินหายใจเป็นบวกตลอดเวลา สามารถปรับแรงดันได้ ใช้ร่วมกับหน้ากากครอบจมูกหรือปาก แต่ละชุดประกอบด้วยตัวเครื่องหน้ากาก ท่อต่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วน และในขณะนี้ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่พยาบาล ไปอบรมการดูแลผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าจะพร้อมบริการในตรวจรักษาผู้ประกันตนป่วย “โรคหยุดหายใจขณะหลับ” ได้ในเดือนพฤษภาคม 2567 นี้

สำหรับผู้ประกันตน ที่สงสัยว่าตนเองจะมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ (OSA) ต้องการเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลลานนา สามารถเตรียมความพร้อมแต่บัดนี้ โดยการกดเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม มาเป็น โรงพยาบาลลานนา หรือ โรงพยาบาลลานนา3 ด้วยตนเองง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2567 นี้เท่านั้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา โทร.052 134777.

พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา