ข่าว เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

จังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

 

วันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้น ..ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญใบพลู 7 ใบถวายประธานสงฆ์ พระเดชพระคุณพระราชปริยัติบัณฑิต เพื่อเจิมใบพลู หลังจากเจิมใบพลูทั้ง 7 ใบ แล้ว ประธานสงฆ์ ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ ซึ่งในการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกพระสงฆ์เถราจารย์ คือ พระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม) เวลา 10.00น.พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติบัณฑิต พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวคาถาตักน้ำ ขออนุญาตเทพยดา จากนั้น ..ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท 

เมื่อถึงฤกษ์เวลา 12.00 น. ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเทียน ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และวักแว่นเทียนเข้าหาตัว 3ครั้ง มือขวาโบกควันออก แล้วส่งต่อให้ผู้ที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบ 3 รอบ(แว่นเวียน 3แว่น) การประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วัดมหาธาตุพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้มี มีส่วนราชการ ภาคเอกชน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และพี่น้องประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีจำนวนมาก